سند

تعداد زیادی از اسناد زمین های خریداری شده توسط مشتریان عزیز طی این ایام تقدیم حضورشان خواهد شد.

هلدینگ مهرآرا با در نظر گرفتن شرایط پرداختی عالی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری شما عزیزان در شمال می باشد

+ اقساط بدون بهره
+ بازدید به همراه ترانسفر رایگان
+ انتقال سند همزمان با پیش پرداخت

موقعيت مکاني: شمال

سند تک برگ

سند تک برگبازگشت به لیست اخبار و اطلاعات