سرمایه گذاری در شمال

سرمایهگذاری در شمال چه از طریق خرید ویلا در شمال و چه از راه خرید زمین در شمال، پرسود خواهد بود.مناسبترین شهرهای شمالی برای سرمایهگذاری مازندران و محموداباد خواهد بود ، همانها که با آینده روشن، فاصله چندانی ندارند.

شاید از خود بپرسید چرا مازندران در بین شهرهای شمالی که در استان مازندران واقع شدهاند مناطقی وجود دارند که به لحاظ حجم معاملات ملکی اشباع نیستند و میزان خرید و فروش در این مکانها کمتر از مناطق دیگر است به همین دلیل میتوان سرمایهگذاری بهتر و عالی تری را نسبت به شهرهای دیگر دانست.

به هر ترتیب اگر خرید ملک در زمان و شرایط مناسب صورت بگیرد موجب سودآوری بهتری برای خریداران شده و در نتیجه آینده سرمایه دارتری را برای افراد رقم خواهد زد . اغلب برای خرید ملک در شهرهای شمالی به سمت شهرهایی نشانهگیری میشود که به ساحل دریا و جنگل نزدیک باشند.و محموداباد و سرخرود تمام این قابلیتها را دارا می باشد.

فروشی

مساحت زمين: 200 مترمربع

موقعيت مکاني: محموداباد و سرخرود

خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال محموداباد مناسب ترین روش برای سرمایه گذاریبازگشت به لیست زمین شهرکی